PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Siguranța datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. Dorim să asigurăm un nivel de protecție ridicat al datelor personale și crearea unui climat de încredere astfel incat dumneavoastră sa detineți controlul asupra propriilor date.

Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi utilizate în următoarele scopuri:

Scopul prelucrarii Datele personale prelucrate
Preluare comandă
 • Nume și prenume
 • Adresă
 • Adresă de e-mail
 • Numar de telefon
Emitere factură
 • Nume și prenume
 • Adresă
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
Livrare comandă
 • Nume și prenume
 • Adresă
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
Furnizare de oferte și informații despre campaniile în desfășurare
 • Nume și prenume
 • Adresa de e-mail
Suport / Relații clienți
 • Nume și prenume
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon

Prin consimțământul dumneavoastră acordat la crearea unui cont sau plasarea unei comenzi, ne dați permisiunea să folosim toate date dvs pentru toate scopurile mai sus menționate.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, online printr-o solicitare in acest sens la protecțiadatelor@papucescu.ro.

CE SUNT DATELE PERSONALE?

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

DE CE TERRAROM SRL ARE NEVOIE SĂ COLECTEZE ȘI SĂ STOCHEZE INFORMAȚIILE FURNIZATE ȘI CÂT TIMP LE PĂSTRĂM?

SC TERRAROM SRL este obligat sa proceseze si sa stocheze date personale pentru a va putea asigura serviciile noastre in conditii de legalitate si inalta calitate. Transferam datele personale furnizate doar daca avem baza legala, legislatie in vigoare, contract comercial sau consimtamantul dumneavoastra. Pe parcursul prestarii serviciilor, cu acordul dumneavoastra vom transfera catre terti colaboratori: FAN COURIER in scopul livrarii prin curierat, CLOUD EBS SRL in scop de web hosting si suport tehnic.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât impune legislația în vigoare sau nu mai mult de 10 ani în condiții de securitate.

In cazul in care nu se face o mentiune expresa in acest sens, in conditii de securitate (conform Politicii de confidentialitate a datelor) si pe o perioada de stocare conform Procedurii interne de retentie a datelor, dar nu mai mult de 10 ani.

CINE ARE ACCES LA DATELE FURNIZATE?

Accesul asupra datelor il au angajatii SC TERRAROM SRL și tertii parteneri. Nu oferim nimănui accesul asupra datelor personale fără un acord din partea dumneavoastră.

UNDE SUNT STOCATE DATELE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele personale furnizate sunt stocate pe teritorul SEE, conform cerințelor Regulamentului General de Prelucrare a datelor (EU GDPR).

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Angajații care intră in contact cu date personale sunt responsabili pentru a asigura că toate datele personale pe căre SC TERRAROM SRL le deține și pentru care este responsabil, sunt păstrate în siguranță și nu sunt divulgate în niciun fel unei terțe părți decât dacă acea terță parte a fost autorizată în mod specific de SC TERRAROM SRL să primească aceste informații și a încheiat un acord de confidențialitate.

Toate datele personale sunt accesibile numai celor care au nevoie să le folosească. Toate datele cu caracter personal sunt procesate în siguranță și sunt păstrate:

 • într-o cameră închisă cu acces controlat; și / sau

 • dacă sunt păstrate pe computere, protejate prin parolă și / sau

 • stocate pe suporturi (detașabile) care sunt criptate

Toți angajații au incheiat un acord de utilizare înainte de a li se permite accesul la informațiile organizaționale de orice fel. Imediat ce înregistrările in format fizic nu mai sunt necesare pentru clienții de zi cu zi, acestea vor fi distruse in siguranță, în conformitate cu o anumită procedură.

Datele personale pot fi șterse sau eliminate conform legislației în vigoare. Înregistrările în format fizic care au ajuns la scadență, sunt mărunțite și aruncate ca "deșeuri” confidențiale.

DREPTURILE PERSOANELOR

Persoanele vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor și inregistrarile acestor date pe care le pot exercita la protectiadatelor@papucescu.ro.

 • Să solicite acces cu privire la informațiile deținute și referitoare la cei carora le-au fost dezvăluite.

 • Să se opună prelucrarii care ar putea provoca daune sau prejudicii.

 • Să se opună prelucrarii în scopul marketingul direct.

 • Să fie informați cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

 • Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 • Să ia măsuri pentru rectificarea, blocarea, ștergerea, inclusiv dreptul de a fi uitat sau distrugerea datelor inexacte.

 • Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

 • Persoana vizată are dreptul de a se opune creării de profile fără existența unui consimțământ

SC TERRAROM SRL asigură persoanele vizate ca isi pot exercita aceste drepturi:

 • Persoanele vizate pot face cereri de acces la date prin formularul din contul de client sau prin email la protectiadatelor@papucescu.ro.

 • Persoanele vizate au dreptul sa depună o plângere către SC TERRAROM SRL  în legătură cu prelucrarea datelor lor personale la protectiadatelor@papucescu.ro.